Allez au contenu Allez à la navigation

Lexico-dermato

Dermatológia a vaša pokožka od A do Z s naším Lexico-Dermato : dermatologický slovník základných pojmov, aby ste lepšie porozumeli, ako funguje vaša pokožka a tiež dermatologické produkty .

OLIGO-ELEMENT

Kofaktory mnohých enzýmov, ktoré sa podieľajú na chemických reakciách nášho metabolizmu.

OSTNITÁ VRSTVA (Stratum spinosum)

Táto vrstva epidermy sa nachádza medzi bazálnou a zrnitou vrstvou a je zložená z keratinocytov, ktoré sú umiestené nad sebou v niekoľkých radoch.

OXIDAČNÝ STRES

Hlavná príčina starnutia kože. Je výsledkom nerovnováhy medzi oxidantami (nárast) a antioxidantami (pokles), ktoré sú zodpovedné za chorobnú zmenu biomolekúl (DNA, cukrov, proteínov, lipidov).