Allez au contenu Allez à la navigation

POLYGONIA

Zastupujúca spoločnosť v SR
NAOS SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Pribinova 25, Bratislava 824 96
Telefónny kontakt: 02/52453070
e-mail: office@bioderma-sk.com
IČO: 35753901
DIČ: 2020272397
IČ DPH: SK2020272397
Registrácia: Obchodný registrer, Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka
číslo:  17973/B
Základné imanie: 30 000 EUR, Rozsah splatenia: 30 000 EUR
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2624100711/1100
IBAN: SK73 1100 0000 0026 2410 0711

LABORATOIRE BIODERMA
SAS s kapitálem 3,011,500 €
sídlí na adrese: 75 cours Albert Thomas – 69447 Lyon Cedex 03 – FRANCE
Registrovaný u LYONU RCS pod číslem 387 496 821
Tel.: +33 (0)4.72.11.48.00

Riaditeľ webových stránok: David Fabbro, Digital Marketing Officer

Webové stránky navrhnuté a spravované spoločnosťou:

AIR PARIS
Société par actions simplifiée (zjednodušeně akciová společnost) s kapitálem 80,000€ 
Registrovaná s pařížským RCS pod číslem 418 038 758
Sídli na adrese 352 rue Saint-Honoré – 75001 Paris - FRANCE
Tel.: +33 (0)1.53.45.35.00

Doména je hosťovaná u spoločnosti:

OVH, SAS s kapitálem €10,000,000
Registrovaná s  Lille Metropole RCS pod číslem 424 761 419
Ktorá má sídlo na adrese:  2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - FRANCE
Tel.: +33 (0)9.72.37.97.74

Autorské práva/Copyright    

      

 • Značky a logá na tejto stránke sú ochranné známky registrované spoločnosťou LABORATOIRE BIODERMA. Žiadna licencia ani právo na používanie sa neudelia na stránkach uvedených značiek alebo loga bez predchádzajúceho písomného povolenia vlastníka.
   
 • Reprodukcia niektorého z dokumentov publikovaného na tomto webe sa môže povoliť len na informačné účely a výhradne na súkromné použitie. Akékoľvek iné použitie, predovšetkým využitie na komerčné účely, je výslovne zakázané, ak nie je k dispozícii predchádzajúce písomné povolenie od spoločnosti LABORATOIRE BIODERMA.  
   
 • Spoločnosť LABORATOIRE BIODERMA si vyhradzuje právo vymáhať akékoľvek porušenie práv svojho vlastníctva vrátane trestného stíhania.
   

Zodpovednosť
 

 • Všetky informácie z týchto stránok slúžia výlučne na informačné účely. Z informácií, ktoré stránky obsahujú, nevyplývajú priamo ani nepriamo žiadne záruky ani oprávnenia. LABORATOIRE BIODERMA nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú na vašom majetku počas prezerania webových stránok. 
   
 • Spoločnosť LABORATOIRE BIODERMA nie je zodpovedná za nepresnosti, chyby ani opomenutia na týchto webových stránkach. Fotografie produktov BIODERMA, uvedené na týchto stránkach sú nezáväzné. Presnosť, spoľahlivosť ani úplnosť informácií na tejto webovej stránke nie sú zaručené. Používateľ nesie výhradnú zodpovednosť za použitie týchto informácií. 
   
 • Spoločnosť LABORATOIRE BIODERMA nezodpovedá za žiadne škody, či už priame, alebo nepriame, bez ohľadu na príčiny, pôvod, charakter alebo následky, ktoré môže spôsobiť kohokoľvek prístup na webové stránky, alebo z nemožnosti prístupu na webové stránky či ich prezerania.
   
 • Používateľ súhlasí s tým, že prostredníctvom tohto webu nebude odovzdávať žiadne informácie, ktoré by mohli viesť k občianskoprávnej alebo trestnoprávnej činnosti, a súhlasí aj s tým, že prostredníctvom týchto webových stránok nebude šíriť informácie, ktoré by mohli narúšať verejný poriadok. 
   
 • LABORATOIRE BIODERMA nemá žiadnu kontrolu nad externými stránkami spojenými cez hypertextový odkaz, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Tieto odkazy na iné stránky v žiadnom prípade a za žiadnych okolností nepatria pod webové stránky LABORATOIRE BIODERMA, ktoré sú podľa svojich vlastných podmienok zásadami používania a ochrany osobných údajov. Okrem toho žiadna fyzická ani právnická osoba nie je oprávnená vytvárať odkaz vedúci na webové stránky bez predchádzajúceho výslovného súhlasu LABORATORIE BIODERMA.
   

Ochrana dát
 

 • Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, vrátane osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "osobné údaje" a "zákon o ochrane osobných údajov"), za účelom poskytovania služieb používateľovi v rozsahu: e-mailová adresa, PSČ, mesto, za účelom ich spracovania a evidencie údajov a súhlasí s ich zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním pre marketingové účely prevádzkovateľa, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb BIODERMA, vrátane zasielania informácii o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Používateľ udeľuje súhlas na dobu neurčitú. Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený dobrovoľne a možno ho kedykoľvek bezplatne, písomne odvolať na adresu: 

  NAOS SLOVAKIA s. r. o., Pribinova 25, Bratislava 824 96
  alebo nám môžu poslať odkaz pomocou kontaktného formulára.