Posilnenie zdravia pokožky

Naša pokožka je živý ekosystém.

Môže byť oslabená, vysušená alebo nedostatočne vyvážená. Preto je potrebné ju chrániť a dať jej len to, čo naozaj potrebuje. Nič viac, nič menej. S ohľadom na túto skutočnosť vyvinula spoločnosť NAOS víziu: neexistuje lepšie ošetrenie pleti ako využitie potenciálu jej vlastných zložiek. Tento inovatívny a priekopnícky vedecký prístup sa nazýva ekobiológia. Reprodukuje prirodzené procesy pokožky, aby jej pomohol posilniť sa a prispôsobiť sa prostrediu.  Udržuje pokožku prirodzene silnú, krásnu a zdravú udržateľným spôsobom. 

 

Naša pokožka je dynamický ekosystém plný živých buniek, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a komunikujú so svojím okolím. Snažíme sa vyvíjať produkty, ktoré rešpektujú tento ekosystém a ktoré sa ľahko vstrebávajú do pokožky. Aby sme to dosiahli, stanovili sme veľmi špecifické kritériá pre zloženie našich produktov. Aby sme minimalizovali počet jednotlivých zložiek a nežiaducich molekúl v produktoch, uprednostňujeme používanie čistých, polyfunkčných zložiek, ktoré sa už v pokožke nachádzajú alebo sú blízke prirodzeným zložkám pokožky a používame ich v správnych dávkach. 

Naša pokožka je náš spojenec a preto by sme ju mali chrániť. Je živá, neustále sa obnovuje a prispôsobuje sa zmenám. Pre tento účel si vyvinula citlivé, účinné a udržateľné biologické mechanizmy. Podporou a posilňovaním týchto prirodzených mechanizmov naše produkty pomáhajú pokožke prispôsobiť sa a čerpať svoje vlastné zdroje na obnovenie vlastnej rovnováhy. 

Naša pokožka je neustále narušovaná vonkajšími faktormi, ako sú podnebie, slnečné žiarenie, znečistenie, hygienické návyky, oblečenie alebo napríklad aj klimatizácia. Ovplyvňujú ju aj vnútorné faktory vrátane fyzickej kondície, hormónov, jedla a stravy, nálady, spánku, liekov, fajčenia a fyzickej aktivity. Preto keď naša pokožka trpí alebo vykazuje známky stresu, považujeme za dôležité zaujať holistický prístup. Identifikujeme a riešime základné príčiny, aby sa zabezpečila trvalá účinnosť. 

Príroda vie, ako robiť veci, ako rásť, ako sa vyvíjať, ako sa prispôsobiť. Naša pokožka je živý orgán, ktorého vrodená schopnosť prispôsobovať sa a liečiť je pre nás hlavným zdrojom inšpirácie, ako dosiahnuť efektívny a udržateľný rozvoj. Pri vytváraní našich produktov čerpáme zdroje z prírody a snažíme sa napodobniť to, čo vie pokožka sama robiť najlepšie. Používame zložky, ktorých spôsob účinku reprodukuje alebo napodobňuje štruktúru a mechanizmy zdravej pokožky.

Každý deň preventívne - pred, počas a po dermatologickom ošetrení posilňujeme zdravie vašej pokožky. Preto sú naše výrobky vyvinuté v spolupráci s dermatológmi, predpisujú ich lekári a predávajú sa v lekárňach.

 • Vývoj inovácií produktov bok po boku 

Venujeme pozornosť potrebám pacientov a dermatológov a snažíme sa vytvárať inovatívne produkty, ktoré podporujú lekárske postupy, uľahčujú následnú predpísanú liečbu a zlepšujú kvalitu života. Naše výskumné a vývojové tímy využívajú výhody medzinárodných partnerstiev s prestížnymi univerzitami (Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, The University of Tokyo...), výskumnými centrami (Inserm, CNRS, Institut Curie...) a inovatívnymi start-upmi. Spolupracujeme ruka v ruke s poprednými lekármi a odbornými spoločnosťami (EADV, AAD...), aby sme overili naše myšlienky, otestovali naše teórie a poskytli komplexné odpovede, ktoré riešia biologické príčiny nerovnováhy kože. 

 

 • Spoločné zlepšovanie kvality života pacientov* 

Aby sme zaistili dlhodobú účinnosť našich produktov a nenechali priestor kompromisom, vykonávame klinické štúdie na pacientoch v spolupráci s renomovanými nemocnicami a výskumnými centrami (CNRS, Centre Hospitalier Universitaire de Nice, Institut Curie...). Spoločne vyhodnocujeme, ako naše výrobky dopĺňajú predpísané lieky pred ich podávaním, počas neho a po ňom. Používanie našich produktov nám týmto spôsobom umožňuje predĺžiť čas medzi liečbami a môže zmierniť ich prípadné vedľajšie účinky. Ich používanie je užitočné aj pri prevencii recidívy po liečbe. Ruka v ruke sa snažíme zlepšiť kvalitu života pacientov. 

 

 • Rozvoj vedeckých poznatkov 

S cieľom prehĺbiť a zdieľať poznatky o najnovších pokrokoch v dermatológii organizujeme a podporujeme vedecké podujatia, na ktorých sa zúčastňujú tisíce zdravotníckych pracovníkov na celom svete. Úzke väzby, ktoré sme nadviazali a naďalej rozširujeme s lekárskou komunitou, nám umožňujú sprevádzať pacientov pred, počas a po dermatologickej liečbe a lepšie slúžiť vedeckému pokroku v dermatologickej starostlivosti.  

 

* Vyhodnotenie návštev pacientov v 52 krajinách, 2022 

Keďže samotné pôsobenie na viditeľné príznaky nerovnováhy pleti nestačí na zabezpečenie trvalej účinnosti, zameriavame sa na základné biologické príčiny a účinnosť našich produktov dokazujeme systematickým testovaním pod dermatologickou kontrolou. 

Naše produkty sa najprv testujú in vitro na rekonštruovaných kožných bunkách v našich laboratóriách, aby sa zaručila ich účinnosť a znášanlivosť. V laboratóriách NAOS sa každoročne vykoná viac ako 200 biologických testov. Až potom vykonávame testy in vivo na skutočnej ľudskej pokožke. 

Každý rok pracujeme až s 8 000 dobrovoľníkmi na celom svete, aby sme vyhodnotili účinnosť, znášanlivosť a citlivosť produktov NAOS. Odborný tím lekárov, farmaceutov a vedcov poctivo sleduje tieto testy a hodnotenia našich produktov v reálnych podmienkach používania.  

Naše výrobky prechádzajú aj prísnymi meracími testami pod dermatologickou kontrolou pomocou vysoko výkonných prístrojov. Tieto testy nám poskytujú dôležité kvantitatívne údaje o účinnosti našich produktov, napríklad pokiaľ ide o hydratáciu, hladinu kožného mazu či začervenanie. 

V oblasti klinického výskumu spolupracujeme s nemocnicami a našimi partnermi na vykonávaní klinických štúdií u pacientov trpiacich špecifickými kožnými patológiami. Pod týmto lekárskym dohľadom sa objektívne sleduje zlepšenie stavu kože a kvalita života pacientov. Za posledných 10 rokov sa uskutočnilo viac ako 70 klinických štúdií na viac ako 9 000 pacientoch.   

V roku 1 977 náš zakladateľ Jean-Noël Thorel, francúzsky farmaceut a biológ, položil základy aktívnej kozmetiky začlenením biológie do kozmetických prípravkov. Dnes pokračujeme vo vývoji všetkých našich produktov s rovnakou filozofiou v našich vlastný

 • Výrobky navrhnuté v Aix-en-Provence a vyrobené vo Francúzsku  

Táto strategická poloha medzi továrňami na výrobu parfumov v Grasse a farmaceutickými laboratóriami v Montpellier spája zmyselnosť a vedu s kvalitným francúzskym know-how v oblasti dizajnu a výroby. Naša centrála v Aix-en-Provence, kde sídlia naše výskumné a vývojové tímy a výrobné oddelenia, sa rozprestiera na ploche 20 000 m² a ročne sa tu vyrobí 120 miliónov kusov našich výrobkov.  

 • Areál venovaný inováciám 

V špecializovanom areáli pracuje viac ako 120 biológov a chemikov. Títo odborníci priamo na tomto mieste posúvajú hranice výskumu a vývoja a navrhujú produkty starostlivosti o pleť v našich vlastných laboratóriách NAOS. Počas 18 mesiacov sa prísne vyberá 650 zložiek, z ktorých sa formulujú naše výrobky. Každý výrobok musí prejsť sériou prísnych hodnotení vrátane testov kvality, klinických testov a testov používania, stability, znášanlivosti a účinnosti.  

 • Dynamická sieť renomovaných vedcov a výskumníkov  

Náš výskumný a vývojový tím úzko spolupracuje so širokou sieťou odborníkov, aby slúžil zdraviu vašej pokožky a poskytoval vám tie najlepšie vedecké poznatky. Na výskumných programoch sa podieľajú poprední dermatológovia, renomované učené spoločnosti, prestížne univerzity a inovatívne start-upy, ktoré nám pomáhajú napredovať v dermatologickom výskume. Spoločne s využitím vízie ekobiológie pripravujeme cestu novým biologickým odpovediam na zlepšenie zdravia všetkých typov pokožky. 

Dermatologickí odborníci každoročne vykonajú viac ako 800 testov, aby zabezpečili maximálnu bezpečnosť, účinnosť a znášanlivosť produktov. Ak je čo i len jeden z týchto testov neúspešný, výrobok sa vráti do laboratórií NAOS na opätovné spracovanie. 

 

 • Zabezpečenie stability výrobku v procese výroby  

Počas celého procesu vývoja výrobku dbáme na absolútnu bezpečnosť, aby sme chránili zdravie našich zákazníkov. Naše zložky a receptúry sa pri výbere riadia radom prísnych krokov, ktoré prechádzajú prísnymi laboratórnymi testami, aby sa zabezpečila ich dlhodobá stabilita z hľadiska vône, vzhľadu, farby, pH a viskozity. 

 • Ochrana pred kontamináciou  

Na ochranu pred rizikom kontaminácie vykonávame rozsiahle mikrobiologické testovanie, aby sme zabezpečili odolnosť našich výrobkov voči kontaminácii. Ďalej vykonávame testy kompatibility našich receptúr a obalov a snažíme sa odhaliť viac ako 29 nežiaducich molekúl (formoly, ftaláty, bisfenoly atď.). 

 • Získanie súhlasu nezávislých odborných toxikológov  

Každý náš výrobok je systematicky toxikologicky hodnotený kvalifikovanými odborníkmi na toxikológiu, aby sa posúdilo, či spĺňa prísne bezpečnostné limity. Každý rok sa vykoná až 235 takýchto testov. Konkrétne určujú riziko toxicity podľa toho, kto môže výrobok používať (dospelí, deti, dojčatá), podľa stavu pokožky (zdravá, podráždená, poškodená) a podľa množstva výrobku, ktoré sa má aplikovať (veľké alebo malé dávky). 

 • Systematické testovanie našich produktov na viac ako 1 miliarde kožných buniek ročne.  

Pred testovaním našich produktov na dobrovoľníkoch vykonávame testy in vitro, kde rekonštruujeme ľudské kožné bunky. Potom vykonávame rozsiahle testovanie a klinické štúdie na 8 000 dobrovoľníkoch a pacientoch po celom svete, aby sme zabezpečili dlhodobú účinnosť a znášanlivosť produktov NAOS. V súlade s predpismi Európskej únie nikdy počas navrhovania a vývoja našich výrobkov netestujeme naše zložky a zloženie na zvieratách. 

Veríme, že každý z nás by mal mať zdravú pleť bez ohľadu na typ pleti alebo vek. Preto trváme na najprísnejších postupoch, aby sme zabezpečili, že naše výrobky budú mať dobrú znášanlivosť.

 • Prísny výber iba 2 % zložiek dostupných v kozmetickom odvetví 

Výber zložiek do našich receptúr je veľmi prísny a vďaka tomu používame len 2 % všetkých zložiek dostupných v kozmetickom priemysle. Tento mimoriadne starostlivý výber znamená, že sme schopní zabezpečiť najlepšiu rovnováhu medzi bezpečnosťou, účinnosťou a znášanlivosťou našich produktov. Vždy, keď je to možné, vyberáme biomimetické zložky, ktoré sú prirodzene prítomné v pokožke. Uprednostňujeme tiež zložky, ktoré sú čisté, polyfunkčné a prispôsobujú svoje dávkovanie tak, aby rešpektovali ekosystém pokožky. Tento prísny výber minimalizuje riziko vzniku alergií a nežiaducich kožných reakcií. 

 • Najvyššie štandardy s prísnymi bezpečnostnými rezervami  

Trváme na mimoriadne vysokých bezpečnostných normách, ktoré presahujú rámec už tak prísnych predpisov Európskej únie. To platí najmä pre potreby jemnej detskej pokožky a poškodenej pokožky. Okrem toho pozorne sledujeme najnovšie vedecké poznatky, aby sme neustále zlepšovali nielen balenie, ale aj citlivosť, účinnosť a bezpečnosť našich prípravkov. 

 •  Zavedenie spoľahlivých postupov k hláseniu nežiaducich účinkov 

Veľmi nám záleží na trvalej bezpečnosti našich výrobkov a ich účinku na používateľov. Preto sme vyvinuli spoľahlivé, globálne kozmetické postupy hlásenia nežiaducich účinkov, aby sme mohli sledovať kvalitu a znášanlivosť produktov po ich uvedení na trh. Tým sa zabezpečí, že akékoľvek nežiaduce reakcie nám budú rýchlo nahlásené a umožnia nám okamžite prijať opatrenia. V súčasnosti hlásime menej ako 5 nežiaducich lokálnych reakcií po aplikácii našich produktov z viac ako 1 milióna predaných výrobkov.  

V spoločnosti NAOS, ekobiologickej spoločnosti a zakladateľoch spoločnosti BIODERMA, je spôsob, akým robíme veci, dôležitejší ako veci, ktoré robíme. Preto sme vám poskytli našu platformu Ask.NAOS, kde môžete zistiť kompletné zloženie všetkých našich produktov. 

V NAOS si túto základnú hodnotu ceníme. Veríme, že máte právo vedieť, čo si nanášate na pokožku. Ako prví sme vám preto poskytli prístup k digitálnej platforme, aby ste plne porozumeli zloženiu našich výrobkov. Tento transparentný prístup pre nás znamená otvorené zdieľanie poznatkov, aby každý mohol pochopiť a vybrať si to, čo je pre neho vhodné, úplne nezávisle. 

Zaslúžite si jasné a zrozumiteľné informácie o produktoch, ktoré používate na svoju pokožku. Ask.NAOS vás oboznámi s povahou, úlohou a pôvodom všetkých našich zložiek: čo sú, čo robia a ako ich získavame. Podelíme sa s vami o kľúčové informácie, aby ste lepšie porozumeli našim technológiám a patentom. Povieme vám všetko. 

Zloženie našich produktov môžete ľahko zistiť naskenovaním QR kódu na zadnej strane našich produktov alebo priamo na našej webovej stránke Ask.NAOS.com. Tam nájdete všetky podrobnosti, ktoré potrebujete na úplne nezávislý výber správneho produktu na starostlivosť o pleť. To znamená, že si môžete byť istí, že produkty budú rešpektovať vašu pokožku a vaše zdravie. 

Veľmi nám záleží na všetkom živom a na vplyve, ktorý máme na ekosystémy. Rešpektovanie ich rovnováhy ide ruka v ruke so starostlivosťou o vašu pokožku. Preto spoločnosť NAOS pracuje na ambicióznom pláne na zníženie nášho vplyvu na životné prostredie pros

 • Získavanie udržateľných zložiek 

S cieľom minimalizovať vplyv našich produktov na životné prostredie, neustále hľadáme inovatívne zložky budúcnosti. Spolupracujeme s našimi dodávateľmi na definovaní zodpovedných postupov získavania a výroby našich zložiek starostlivosti o pleť. Týmto spôsobom sa snažíme neustále zlepšovať naše kritériá výberu, čo nám umožňuje pracovať na väčšej udržateľnosti. To sa týka až 98 % našich zložiek z palmového oleja, ktoré teraz pochádzajú zo zodpovedných a udržateľných zdrojov.  

 • Prijímanie ekologicky navrhnutých obalov 

Do vývoja obalov našich produktov, najmä obalov, sme zahrnuli rešpekt k okolitému svetu a jeho vzácnym a drahocenným zdrojom. S cieľom znížiť množstvo skleníkových plynov a odpadu, ako aj spotrebu fosílnych zdrojov a vody sú našimi štyrmi hlavnými prioritami: 

 • ZNÍŽENIE spotreby plastov,  

 • NAHRADENIE tradičných materiálov udržateľnejšími alternatívami  

 • OPÄTOVNÉ POUŽITIE  

 • RECYKLÁCIA našich obalov.  

V praxi pre nás tento prístup nie je nový. Ako prví sme zaviedli veľké obaly výrobkov, čo znamená, že vo všetkých našich radoch používame menej plastov. Úplne sme sa zbavili tlačených oznámení, špachtlí a celofánu. Kartón, ktorý používame, pochádza z certifikovaných, trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. Okrem toho pracujeme na mnohých ďalších projektoch, ktoré v nasledujúcich piatich rokoch výrazne znížia našu ekologickú stopu. 

 • Zníženie nášho vplyvu na vodné ekosystémy 

Zaviazali sme sa merať vplyv našich oplachovateľných produktov a opaľovacích krémov na morské a sladkovodné vodné ekosystémy. Pre tento účel monitorujeme 2 kľúčové ukazovatele: biologickú odbúrateľnosť našich oplachovateľných produktov a ekotoxicitu našich opaľovacích produktov. Je dokázané, že 100 % našich oplachovateľných čistiacich produktov je biologicky odbúrateľných, a logo "Testy vodných ekosystémov" na našich opaľovacích prípravkoch ukazuje, že majú zanedbateľný vplyv na životaschopnosť koralových útesov, rast morských rias a ochranu sladkovodného planktónu. 

 • Zapojenie našich zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán  

Pri riešení globálnych environmentálnych problémov v NAOS veríme v silu spolupráce. Preto chceme zapojiť celý náš ekosystém, od našich zamestnancov, dodávateľov a subdodávateľov až po našich spotrebiteľov a dokonca aj iné značky a spoločnosti prostredníctvom strategických otvorených inovačných partnerstiev. Spolu s 50 kľúčovými hráčmi v kozmetickom priemysle sa aktívne zúčastňujeme na 3 konzorciách vrátane EcoBeautyScore. Spoločne pracujeme na hodnotení vplyvu na životné prostredie a harmonizovanom systéme bodovania všetkých kozmetických výrobkov. Naším želaním je poskytnúť všetkým jasné, transparentné a porovnateľné informácie o vplyve na životné prostredie na základe spoločnej vedecky podloženej metodiky.