Starostlivosť o pokožku a pochopenie jej potrieb je hlavným princípom ekobiológie, ktorou sa riadime pri vývoji našich produktov. Už viac ako 40 rokov považujeme pokožku za ekosystém, ktorý je tvorený živými bunkami, ktoré interagujú medzi sebou aj s okolitým prostredím.

 • Aurélie Guyoux, R&D director at NAOS
  Aurélie Guyoux, riaditeľka výskumu a vývoja - NAOS.

  Spôsob, akým vyvíjame naše produkty, nám umožňuje minimalizovať ich dopad na životné prostredie. Pracujeme napríklad na slnečnej ochrane celého tela, ktorá je zároveň vysoko odolná – vďaka tomu zostáva produkt na pokožke a poskytuje maximálnu ochranu. Napriek tomu neprestávame vymýšľať ďalšie cesty, ako minimalizovať dopad našich produktov na naše životné prostredie.

  Aurélie Guyoux, riaditeľka výskumu a vývoja - NAOS.

V Bioderme sa snažíme dodržiavať tieto tri základné princípy – vyvíjať netoxickú slnečnú ochranu, ktorá zároveň rešpektuje potreby našej pokožky a je šetrná k životnému prostrediu vrátane vodných ekosystémov.

Eco friendly sunscreen

Morská aj sladká voda sú plné života. Práve niektoré opaľovacie krémy a v nich obsiahnuté látky však majú na tieto organizmy negatívny dopad. Nech už plávame v oceáne alebo sa na konci dňa sprchujeme, látky z produktov, ktoré používame, sa práve vodou dostávajú späť do prírody. Preto je pre nás kľúčové merať dopad našich produktov na životné prostredie počas celého ich životného cyklu. Pred uvedením produktu na trh ho vždy dôkladne testujeme, aby sme sa uistili, že rešpektuje všetky vodné ekosystémy a život v nich.

Vďaka tomu sa naše produkty môžu pýšiť označením, ktoré potvrdzuje ich neškodnosť pre vodné organizmy vrátane koralov.

(Testovanie netoxicity vo vodných ekosystémoch (testované na koraloch, mikroriasach NF ISO 10253, sladkovodnom planktóne OCDE 202)).

Coral Safe logo

Naše označenie “CORAL SAFE” môžete nájsť na všetkých produktoch, ktoré prešli testovaním na obsah toxických látok, a ktoré prebieha na 3 typoch vodných organizmov:

Koraly sú živé organizmy, ktoré tvoria veľké podmorské útvary – koralové útesy – a tie pokrývajú zhruba 0,1 % – 0,2 % povrchu morského dna. To je zhruba 3 000 km útesov po celom svete. Teda približne rozloha celého Talianska. 


Napriek tomu, že ich rozloha nie je tak významná, ich úloha je kľúčová – koraly sú totiž v skutočnosti domovom až 25 % morských živočíchov a sú základom pre tvorbu ďalších vodných ekosystémov. Navyše až desiatim percentám rýb, ktoré sú ulovené po celom svete, poskytujú potravu práve morské koralové útesy.

Koraly žijú v symbióze s ďalším dôležitým vodným organizmom – mikroriasami. Keď je znečistenie vôd príliš silné, koraly tieto mikroriasy vyhostia – a bez nich začínajú umierať.

Koraly sú tiež prirodzenou fyzickou bariérou medzi morom a pobrežím: pohlcujú silnejšie vlny a znižujú dopad prírodných katastrof. Chránia tak ekosystémy medzi útesmi a pobrežím (lagúny, morská tráva na dne) aj ľudské sídla pozdĺž pobrežia.

Napriek tomu, že sú koraly tak prospešným organizmom, v priebehu posledných rokov čelia čoraz viacerým hrozbám. K prirodzeným hrozbám, ako sú choroby, predátori a morské búrky, pribudla zmena klímy, ktorú spôsobujú ľudia. Ďalej ľudia tiež produkujú škodlivé chemikálie, okrem iného pri výrobe opaľovacích krémov.

Preto si chceme byť v spoločnosti BIODERMA istí, že naše produkty nemajú žiadny dopad na životaschopnosť koralov.


 

 

Coral reef safe sunscreen

Väčšina štruktúr, ktoré nazývame „koraly“, je v skutočnosti tvorená stovkami až tisíckami drobných koralových tvorov, zvaných polypy.

Testy toxicity látok obsiahnutých v našich produktoch a ich slnečných filtroch sa robia na menších častiach koralov – pri tých sledujeme, či dochádza k úbytku polypov a alebo ich bieleniu, a to po 48 hodinách a 96 hodinách potom, čo boli vystavené vzorke látok z našich produktov.

Pokiaľ nedochádza k degenerácii polypov, spĺňa produkt prvé z troch kritérií ekotoxicity.

Coral reef safe sunscreen

Morské riasy sú ďalšie živé organizmy, ktoré hrajú zásadnú rolu v uhlíkovom cykle. Sú totiž schopné fotosyntézy kyslíka, čím prispievajú k zníženiu skleníkového efektu.

Sú tiež veľmi dôležitými organizmami vo vodnom ekosystéme, pretože tvoria základ potravinového reťazca v oceáne. Podporujú populácie rýb a kôrovcov tým, že im poskytujú útočisko a podieľajú sa tak na starostlivosti o biodiverzitu.


 

Marine algae safe sunscreen

Použitím metódy NF ISO 10253 testujeme rýchlosť rastu riasových buniek (Phaeodactylum tricornutum) po 72 hodinách od vystavenia látkam z našich produktov. Pri tomto teste používame oveľa vyššiu koncentráciu zložiek, než ktorej by boli riasy skutočne vystavené v ich prirodzenom prostredí, aby sme ešte viac mohli kontrolovať a obmedziť ich vplyv.

Pokiaľ produkt nemá vplyv na rast morských rias, spĺňa druhé z troch kritérií ekotoxicity.

Marine algae safe sunscreen

Tieto organizmy sú súčasťou sladkovodných ekosystémov. Ich veľkosť je niekoľko milimetrov až niekoľko mikrónov.

Navzdory svojej mikroskopickej veľkosti sú základom potravinového reťazca väčšiny jazier, a preto hrajú kľúčovú rolu pri udržiavaní rovnováhy vodných ekosystémov.

Preto s ich úbytkom môže dôjsť k poklesu populácie mnohých malých rýb a iných vodných živočíchov, pre ktorých je planktón potravou, a zároveň premnoženiu rias, ktorými sa planktón živí.

Preto v spoločnosti BIODERMA chceme zaistiť, aby naše výrobky nemali žiadny dopad na životaschopnosť sladkovodného planktónu.


 

Sunscreen tests on freshwater

Pri testovaní planktónu používame metódu OECD 202 na planktón (Daphnia magna Straus), ktorá určuje úroveň toxicity produktu na základe reakcie v pohyblivosti pri zárodkoch planktónu alebo vodných bĺch. Pohyblivosť sa meria po 24 hodinách a 48 hodinách, aby sa určila koncentrácia, pri ktorej by sa prestali hýbať.

Pokiaľ po 48 hodinách nie je zaznamenaná zmena v ich pohyblivosti, produkt vyhovuje
tretiemu kritériu ekotoxicity a nie je považovaný za toxický alebo nebezpečný pre životné prostredie.

Sunscreen tests on freshwater

Prečo kombinujeme práve tieto tri testovacie metódy?

Vykonanie týchto testov samostatne nám umožňuje sledovať vplyv našich produktov na vybrané hlavné organizmy vodného prostredia. Poznáme tiež, či sú naše produkty skutočne šetrné k životnému prostrediu bez toho, aby to ovplyvnilo ich kvalitu pri ochrane pokožky pred slnečným žiarením.

Testovanie na koraloch, riasach a planktóne je kľúčové, pretože tieto organizmy na sebe priamo závisia. Je to ako by sme testovali celý vodný ekosystém. Vďaka tomuto testovaniu tak môžeme vyvíjať produkty s minimálnym dopadom na životné prostredie a najnižšou možnou ekotoxicitou. Negatívne vplyvy sa tak vyhnú ako našej pokožke, tak všetkým organizmom, s ktorými naša pokožka prichádza do styku pri ich používaní.


 

dermatologist recommended sunscreen

Pri hodnotení ekotoxikologického profilu každej zložky môžeme vytvoriť ekologicky bezpečné opaľovacie krémy iba s použitím tých zložiek, ktoré budú mať minimálny dopad na vodné ekosystémy. Naše produkty vyvíjame na základe princípov ekobiológie, takže zisťujeme, ako budú interagovať s ekosystémami kože aj vodnými ekosystémami.

Vďaka priebežnému výskumu objavujeme negatívne účinky niektorých z filtrov na životné prostredie. Ostrovy s bohatou vodnou biodiverzitou, ako sú Palau a Havaj, už zakázali používanie filtrov, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie.

Aj keď je na trhu so slnečnou ochranou k dispozícii viac ako 30 slnečných filtrov, v NAOS používame iba 10 z nich – tie, ktoré majú najmenší dopad na životné prostredie.


 

Vedeli ste, že...

Aj preto už dnes v našich produktoch nepoužívame:

 • Filtre rozpustné vo vode, ktoré by sa uvoľňovali do oceánov.
 • Ethylhexyl methoxycinnamát (tiež známy ako OMC alebo oktinoxát).
 • Benzofenón-3 (tiež známy ako oxybenzón).
 • 4-methylbenzylidenkamfor (4-MBC).

Naším cieľom je nájsť a vyvinúť nové látky, ktoré zvyšujú prirodzenú schopnosť pokožky chrániť sa pred škodlivými účinkami slnka.

Chcete sa dozvedieť viac o zložení nášho opaľovacieho krému, ktorý je bezpečný pre všetky vodné ekosystémy, alebo o našich ďalších ekologických produktoch? Navštívte stránku ask-naos.sk, kde nájdete ďalšie informácie o tom, čo práve robíme a ako pristupujeme k životnému prostrediu.


 

Photoderm products respects the ocean

Náš zakladateľ Jean-Noel Thorel je vášnivý potápač a milovník mora, a aj preto je pre neho zásadné, že sa NAOS podieľa na zachovaní morského života.

NAOS podporuje napríklad morských biológov zo združenia Andromède Océanologie Association, ktoré zhŕňa jedinečné znalosti o morských ekosystémoch v Stredomorí (Francúzsko, Grécko, Taliansko a Španielsko). Ich hlavným projektom je mapovanie podmorského sveta, s cieľom uchovať a regenerovať podmorské rastliny, ktorým sa vraví posidonia morská.

Tieto podvodné lúky sú pre ekológiu úplne zásadné – zachycujú 4 – 5-krát viac oxidu uhličitého než iné druhy morských kvitnúcich rastlín a sú významným a podstatným podmorským ekosystémom.

Asociácia Andromède Océanologie zároveň vyvinula navigačnú aplikáciu DONIA, ktorá používateľom poskytuje aktuálnu mapu oceánov. Tí sa tak môžu aktívne podieľať na ochrane posidonie tým, že budú kotviť mimo jej územia.

V miestach, kde bolo prostredie pre tieto rastliny postupne zničené, pracuje asociácia na ďalšom projekte (REPIC), ktorý má za cieľ obnovu kolónií posidonie.