Allez au contenu Allez à la navigation

Slovenčina

Ďakujeme za záujem o testovanie novinky Photoderm NUDE Touch SPF 50+.
Prosím, vyplňte formulár nižšie. Spomedzi prihlásených vyberieme 50 výhercov, ktorým zašleme produkt na testovanie.
Registrácia prebieha do 30.6.2019. Výhercovia budú kontaktovaní do 10 pracovných dní.

Obsahy s odkazmi na testovaný produkt: 
non
Hodnotiaci dotazník: 
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Vyberte 1 možnosť.
Vyberte 1 alebo viacero možností.
Súhlasím, aby spoločnosť Naos Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) spracúvala moje osobné údaje, konkrétne moje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, kožnú diagnózu, preferenciu ohľadom informácií o detských produktoch, za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže „Testovanie Photoderm NUDE Touch SPF 50+“. Pravidlá súťaže nájdete tu.
Beriem na vedomie, že moje osobné údaje sa nevyužijú na ďalšie sledovanie mojej aktivity na web stránkach Spoločnosti či na ďalšie hlbšie analýzy týchto údajov, nebudú prenášané do ostatných krajín a nebudú poskytnuté na spracovanie iným spoločnostiam. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní mojich osobných údajov je ochranaudajov@sk.naos.com. Ďalšie informácie k spracúvaniu a ochrane mojich osobných údajov a z toho plynúcich práv nájdem na tejto stránke.