Chybová správa

Could not retrieve the oEmbed resource.

Na Ask NAOS alebo načítaním QR kódov na našich produktov.

Vysvetlenie ku 100 % zložiek:

Podstata: čo to je?
Napr. vitamín, rastlinný výťažok, bylinný olej atď.

Účel: na čo slúži?

Napr. na hydratáciu, tíšenie, čistenie, zgélovanie atď.

Pôvod: ako sa získava?

Napr. extrakciou z rastlín či minerálov, biotechnologicky, syntézou atď.

Dva spôsoby dekódovania zloženia:

  • Podľa prehľadu zloženia: z údajov o zložení uvádzaných na obale produktu.
  • Ilustratívne triedenie: zložky sa zoskupujú podľa účelu (patentov, špecifických aktívnych látok, senzorickej povahy, ochranných zložiek a konzervantov) na pozadí rôznych farieb.


Pokiaľ sa o zložení našich produktov, o našich patentoch a technológiách chcete dozvedieť všetko, a skutočne vedieť čo nakupujete, môžete využiť našu špeciálnu platformu.

Pre NAOS je transparentnosť vecou zrozumiteľnosti v najširšom zmysle slova. Vecou, ktorú bezpodmienečne považujeme za podstatnú súčasť všetkých našich aktivít:

  • Pomáhame zákazníkom dekódovať a pochopiť zloženie všetkých našich produktov, bez výnimky.
  • Na ceste v ústrety vašim potrebám sa obrovskou mierou podieľajú experti, vývojári a partneri, ktorí nám štúdiom pôvodu, podstaty a funkcie pomáhajú v rozhodovaní o zložkách, ktoré používame.Vzájomné otvorené a dôveryhodné vzťahy sú pre používateľov zárukou transparentnosti výrobkov, ku ktorých zloženiu majú plnohodnotný prístup.
  • Už 40 rokov sa snažíme vytvárať otvorené vzťahy vzájomnej dôvery so všetkými našimi komunitami.
AskNaos Pipette

Čo pre NAOS znamená transparentnosť?

Transparentnosť je pre nás vytváranie a poskytovanie prístupu k znalostiam a ich podeleniu sa. Tak, aby im každý porozumel a mohol si správne vybrať. Úplne nezávisle.